Northern Man Beheads His Mother For Ritual Purpose (Graphic Photo)

2

2

According to Zuma Times Hausa, a man named Haliru beheaded his mother named Zandi. According to the story, Haliru joined a secret cult and was asked to bring his mother for sacrifice.Here is how Zuma Times Hausa is reporting it, and sorry it’s in Hausa.

Wani Ya Yi Zindir Sannan Ya Yanka Mahaifiyarsa Don Tsafi Wani mutum ne mai suna Haliru wanda aka kama ya yi zindir, haihuwar uwarsa sannan yana yanka mahaifiyarsa a yayin da mutane suka falga da abunda ya ke yi sai suka yi saurin fadawa jami’an tsaro.

A nan ne jami’an tsaron suka cafko shi suka tafi da shi tare da kan mahaifiyarsa.

Da ‘yan jarida ke tambayarsa dadilin yin haka sai ya bayyana cewa ya shiga kungiyar asiri ne bayan sun yarda da shi ne sai suka umarce shi da ya kawo mahaifiyarsa.

“Bayan na kawo ta sai suka ce suna bukatar kanta kuma in tambatar da idan zan yanka ta na yi zindir, a lokacin ne asirina ya tonu bayan na yankata ina kokarin insa aleda na kai musu.”

Read according to google translator below:-

Someone Zandi then kill his mother Magic A man named Haliru victim Zandi , the birth mother and kill his mother when people Falga object they quickly told security .

A security and take it away with his mother .

Journalists asked him dadilin he said that he joined the secret after they accepted it and asked him to bring his mother .

” After I bought it they say they need it and in tambatar if I cut Zandi , when the secret was exposed after cutting trying ap Alex personal to them . “

1

2 COMMENTS

  1. Both the head of the mother and the man doesn’t resemble Hausa faces. I agree that Hausa may do so but the photo is a false photo and also the word Zindir means nak*dness and not the name of the mother as such Iam not in agreement with the story but that does not mean the event will not happen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here